Pakeista leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tvarka

2019 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras priėmė įsakymą Nr. 1V-311, kuriuo pakeitė Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 (toliau – Aprašas). Aprašo pakeitimai įsigaliojo 2019 m. balandžio 1 d.

Pagal anksčiau galiojusią Aprašo redakciją, prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje buvo teikiamas:

  • Kai užsienietis, jau esantis Lietuvoje, pirmą kartą teikia prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje – apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą;
  • Kai užsienietis, jau esantis Lietuvoje, teikia prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje – Migracijos departamentui arba apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą;
  • Kai prašymą teikia priimančioji įmonė – apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos padaliniui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Naujoji Aprašo redakcija nebekonkretizuoja, kuriam konkrečiam apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos padaliniui turėtų būti teikiamas prašymas.