Pakeista pranešimo apie užsienio valstybių kredito įstaigose esančias sąskaitas pateikimo tvarka

2018 m. rugsėjo 6 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-70, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-176 (toliau – Taisyklės). Nauja redakcija taip pat išdėstyta Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formą (toliau – FR0526 forma). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 7 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. FR0526 forma nuo šiol bus teikiama tik elektroniniu būdu per EDS. Pranešimo nebebus galima atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai VMI.
  2. FR0526 formoje bus teikiama mažiau duomenų apie formą teikiantį asmenį, t. y. reikės nurodyti tik asmens kodą ir pavadinimą (arba vardą ir pavardę). Formos nebereikės pasirašyti.