Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymus Nr. XIII-1155 ir XIII-1156, kuriais pakeitė Mokesčių administravimo įstatymą Nr. IX-2112. Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnis, nustatantis baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus apskaičiavimo tvarką. Naujojoje redakcijoje numatytos papildomos sunkinančios aplinkybės:

  • Tais atvejais, kai nesumokėta mokesčio suma apskaičiuojama nuo pajamų, kurių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti, jam skiriama nuo 50 iki 100 proc. dydžio bauda (įprastu atveju skiriama nuo 10 iki 50 proc. dydžio bauda).
  • Kai mokesčių mokėtojui mažiau negu prieš 5 metus jau buvo paskirta bauda už mokesčių įstatymų pažeidimus, jam skiriama dvigubai didesnė bauda.

Pakeistas įstatymo 148 straipsnis, nustatantis pagrindinius reikalavimus Mokestinių ginčų komisijai. Įstatyme įtvirtinta, kad komisiją sudaro 5 nariai, skiriami ketveriems metams, ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės (ankstesnė redakcija nenumatė konkretaus narių skaičiaus, jie buvo skiriami šešeriems metams). Pretendentus į komisiją atrenka specialiai tam sudaryta komisija.