Pakeistas Mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas

VMI viršininkas 2016 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VA-22 pakeitė 2006 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. VA-6 ir jį išdėstė nauja redakcija. Naujuoju įsakymu patvirtintas Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas, kuris įsigalios nuo 2016 m. balandžio 1 d. (vietoj ankstesnio Mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo), taip pat nebeliko Prašymo ir sutikimo įskaityti sumokėtą sumą PRC902 formos užpildymo tvarkos aprašo bei PRC902 formos. Pakeitimai skirti pasirengti Administracinių nusižengimų kodekso taikymui.

Naujasis Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas nustato mokesčio ir su juo susijusių sumų, baudų už administracinius nusižengimus (toliau – baudos už AN), rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat VMI prie FM neadministruojamų mokesčių ir įmokų sumokėjimo į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas ir sumokėtų sumų įskaitymo mokesčių mokėtojo ar kito asmens mokėjimo prievolėms padengti bendruosius principus. Naujame apraše visur sąvokas ,,administracinis teisės pažeidimaspakeitė sąvoka ,,administracinis nusižengimas“.

Taip pat patikslinta, kad asmuo, klaidingai sumokėjęs mokesčius, baudas už AN ir kitas įmokas, gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas formą FR0781 dėl klaidingai sumokėtos sumos grąžinimo (įskaitymo) ar įskaitymo mokesčių mokėtojo mokestinei ir / ar baudos už AN prievolei padengti bei kitai įmokai įskaityti. Prašymo forma FR0781 ir užpildymo tvarka nustatyta Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, patvirtintose VMI viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186.