Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-1187, kuriuo pakeitė Pelno mokesčio įstatymą Nr. IX-675. Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomi apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
5 straipsnis. Mokesčio tarifai
Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato lengvatą mažiems vienetams. Vienetų, kurių vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio pelnas apmokestinamas 0 proc. tarifu, o kitų mokestinių laikotarpių pelnas – 5 proc. tarifu. Lengvata nebuvo taikoma 5 straipsnio 3 dalyje išvardintiems vienetams. Taigi, pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą, 5 straipsnio 3 dalyje išvardinti vienetai negali pasinaudoti lengvata net ir tuo atveju, kai jų vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų. Pakeitimu toks reguliavimas pakoreguotas. Nuo naujųjų metų lengvata galės pasinaudoti ir 3 dalyje išvardinti vienetai, jeigu jie atitinka kitas sąlygas (t. y. jeigu jų vidutinis darbuotojų skaičius neviršys 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršys 300 000 eurų). 3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kai šioje dalyje nurodytų susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).