Pakeistas Užimtumo įstatymas

 2019 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-2133, kuriuo pakeitė Užimtumo įstatymą Nr. XII-2470 (toliau – Įstatymas). Įstatymo pakeitimai įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Pakeista bedarbio sąvoka, įtvirtinta Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje. Pagal šiuo metu galiojančią redakciją, bedarbiu gali būti laikomas asmuo, kuris turi įregistravęs ūkinius gyvūnus, tačiau neturi ūkininko statuso, nėra ūkininko partneris, nėra įregistravęs žemės ūkio valdos ar nėra žemės ūkio valdos partneris. Naujoji redakcija numato, kad bedarbiu galės būti laikomas asmuo, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą, jeigu žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusius metus yra mažesnis kaip 4 ekonominio dydžio vienetai.
  2. Atitinkamai pakeistas Įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 2 punktas, numatant, kad bedarbio statusas nebus išregistruojamas asmenims, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusius metus yra mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus.

Nuoroda į E-TAR