Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas

2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-1391, kuriuo pakeitė Valstybinio socialinio draudimo įstatymą Nr. I-1336. Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Deleguotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių bei Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktiniai (jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų ir nėra sukakę senatvės pensijos amžiaus) valstybės lėšomis draudžiami pensijų, motinystės ir nedarbo socialiniu draudimu. Šie asmenys draudžiami nuo deleguoto valstybės tarnautojo ar darbuotojo, profesinės karo tarnybos kario arba Lietuvos Respublikos Prezidento 0,5 pareiginės algos dydžio sumos. Pakeitimu įtvirtinta, kad tais atvejais, kai 0,5 pareiginės algos dydis yra mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga, įmokos mokamos nuo minimaliosios mėnesinės algos.