Panaikinta prašymo forma FR0307 dėl ženklų išdavimo

2015 m. gruodžio 23 d. Seimas priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XII-2243, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. neteko galios lošimų įrenginių ženklinimo specialiu ženklu tvarka: Lošimų priežiūros tarnyba suteiks galimybę VMI gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti, todėl lošimų organizatoriams nebereikia teikti prašymo formos FR0307 dėl ženklų išdavimo. Atsižvelgdamas į tai, VMI viršininkas 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-17 pripažino netekusiu galios ankstesnį savo 2002 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. 32 „Dėl loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialių ženklų išdavimo akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms taisyklių ir prašymo išduoti loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialius ženklus formos FR0307 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Šiuo įsakymu buvo patvirtinta Prašymo forma FR0307 ir Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialių ženklų išdavimo akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms taisyklės, nustačiusios loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančių specialiųjų ženklų išdavimo procedūras ir taikytos tik toms bendrovėms, kurios turėjo licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti lošimo automatų salonus arba lošimo namus (kazino).

Plačiau apie Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus galite skaityti čia.