Papildomas statybos darbais laikomų / nelaikomų paslaugų sąrašas

VMI raštu Nr. RM-2706 paskelbė papildomą statybos / ne statybos darbų sąrašą, kuris buvo sudarytas pagal Aplinkos ministerijos VMI pateiktą papildomą informaciją. Šiame sąraše pateikiamas mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d., rūšių V sąrašas, sudarytas pagal individualius Aplinkos ministerijos atsakymus mokesčių mokėtojams. Jame galima rasti 54 paslaugų rūšis, priskirtinas statybos darbams, ir 37 – nepriskirtinas (iš viso – 91). Pavyzdžiui, statybos darbams priskiriama telefono tinklo senos rozetės remontas, o nepriskiriama telefono aparato, kuris yra telefoninės stoties dalis, remontas.

Primintina, kad nuo 2015-07-01 atvirkštinis PVM statybos darbams taikomas, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

  • buvo suteiktos paslaugos (įskaitant pastatyto naujo pastato ar statinio perdavimą užsakovui), o ne patiektos prekės (išskyrus tam tikrus atvejus);
  • suteiktos paslaugos laikomos statybos darbais pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d.;
  • paslaugų pirkėjas yra ir PVM mokėtojas, ir apmokestinamasis asmuo, y. atvirkštinis PVM taikomas, kai atitinkamų statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą, ir PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę ir neekonominę veiklą.

Prie statybos darbų, kuriems taikomas atvirkštinis PVM, priskirtini tokie kilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimai, kai parduodami daiktai yra instaliuojami (montuojami) statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi, jeigu tokios prekės yra tiekiamos pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais instaliavimo (montavimo) ir (arba) kitais statybos darbais, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 d.