Pareiga darbdaviams pateikti „Sodrai“ duomenis apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. darbdaviams, įdarbinantiems ir / ar komandiruojantiems darbuotojus iš užsienio, vadovaujantis Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 62 str. 7 d., kyla prievolė pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – „Sodra“) duomenis apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (trečiųjų šalių, Europos Sąjungos valstybių narių piliečius ir komandiruojamus užsieniečius).

„Sodra“ šiuos duomenis pateiks kitoms institucijoms – Užimtumo tarnybai bei Valstybinei darbo inspekcijai.

Minėti duomenys turi būti nurodyti nustatytos formos pažymoje apie įdarbintus užsieniečius, kuri teikiama per „Sodros“ informacinę sistemą, t. y. draudėjui prisijungus prie „Sodros“ paskyros.

„Sodros“, Valstybinės darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos bendras informacijos apie įdarbintą užsienietį Lietuvos Respublikoje pateikimo tvarkos aprašas ir pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius forma jau parengti, tačiau techninės galimybės šias formas pateikti per „Sodros“ draudėjo paskyrą bus sukurtos iki lapkričio mėnesio. Iki to laiko formų pateikti nebus galimybės.

Informacijai apie užsieniečius už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. pateikti darbdaviams bus nustatytas atskiras terminas. Apie tai draudėjai bus atskirai informuoti žinutėmis per „Sodros“ draudėjo paskyrą.