Patvirtinti nauji finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai

Teisingumo ministras 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-355 pakeitė ankstesnį 2013 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija.

Naujuoju įsakymu patvirtintos naujos Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui teikiamų metinių finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių formos, atsižvelgiant į Verslo apskaitos standartų pokyčius nuo 2016 m. Įmonės turės taikyti šiuo įsakymu patvirtintus elektroninio formato rinkinius teikdamos juos JAR tvarkytojui elektronine forma. Elektroniniai rinkiniai pildomi ir teikiami JAR tvarkytojui interaktyviai. JAR tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinius galite rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami ankstesnių ir naujų rinkinių formų pavadinimai ir numeriai:

Metiniai finansinių ataskaitų e. rinkiniai

E. rinkinio pavadinimas E. rinkinio ankstesnis Nr. E. rinkinio naujasis Nr.
Sutrumpintų finansinių ataskaitų FS0201 FS0301
Nesutrumpintų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) FS0402 FS0502
Nesutrumpintų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) FS0403 FS0503
Nesutrumpintų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) FS0214 FS0314
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) FS0404 FS0504
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) FS0405 FS0505
Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) FS0506 FS0606
Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) FS0507 FS0607
Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) FS0315 FS0415
Žemės ūkio įmonių sutrumpintų finansinių ataskaitų FS0308 FS0408
Žemės ūkio įmonių nesutrumpintų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) FS0509 FS0609
Žemės ūkio įmonių nesutrumpintų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) FS0510 FS0610
Žemės ūkio įmonių nesutrumpintų finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) FS0316 FS0416
Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų FS0211 FS0311
Finansų maklerio ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) FS0312 FS0412
Finansų maklerio ir valdymo įmonių finansinių ataskaitų (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) FS0313 FS0413
Draudimo įmonių finansinių ataskaitų FS0117 FS0217
Atskirųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal tarptautinius apskaitos standartus) FS0118 FS0218
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų (sudaromų pagal tarptautinius apskaitos standartus) FS0119 FS0219
Investicinių bendrovių finansinių ataskaitų FS0220 FS0320
Kredito unijų finansinių ataskaitų FS0121 FS0221
Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų FS0022 FS0122
Labdaros ir paramos fondų, valdančių neliečiamąjį kapitalą, finansinių ataskaitų FS0023 FS0123 (pakeistas ir pavadinimas – Labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų ir asociacijų finansinių ataskaitų)

Šis įsakymas, be finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių, oficialiai skelbiamas Teisės aktų registre, o finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniai – tą pačią dieną valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt. Naujosios formos taikytinos nuo 2016 m. sausio 1 d.