Patvirtintos naujos muitinės garantų registravimo taisyklės

2016 m. lapkričio 28 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-966 ir nauja redakcija išdėstė Garantų registravimo Muitinės departamente taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1B-630 (toliau – Taisyklės). Naujoji redakcija privalo būti taikoma nuo 2016 m. gruodžio 2 d.

Keičiant Taisykles, buvo įtrauktos nuorodos į Sąjungos muitinės kodeksą, patvirtintą 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, bei įgyvendinamuosius reglamentus.

Labai svarbu tai, kad buvo panaikintas ankstesnėje Taisyklių redakcijoje nustatytas 15 darbo dienų terminas, per kurį Muitinės departamentas privalėjo priimti sprendimą dėl asmens registravimo garantu. Naujosios Taisyklės vietoj šio termino pateikia nuorodą į Sąjungos muitinės kodekso 22 straipsnio 3 dalį, tokiu būdu prašymų registruoti garantu nagrinėjimui priskirdamas bendrąjį terminą. Taigi, nuo šiol, gavęs prašymą registruoti garantu, Muitinės departamentas sprendimą turės priimti per 120 dienų.