Priimtos Lengvatinio muito tarifo taisyklės

2016 m. lapkričio 16 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-952, kuriuo patvirtino naujas Lengvatinio muito tarifo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės pakeitė anksčiau galiojusius dokumentus – EUR.1, EUR-MED judėjimo sertifikatų ir sąskaitos faktūros deklaracijos muitinio tikrinimo taisykles ir A formos kilmės sertifikato muitinio tikrinimo instrukciją. Naujosios Taisyklės įsigaliojo ir privalo būti taikomos nuo 2016 m. lapkričio 19 d.

Vadovaujantis naujosiomis Taisyklėmis, norint taikyti lengvatinį muito tarifą, pirmiausia muitinės įstaigai reikia pateikti prašymą taikyti tokį muito tarifą. Prašymu laikomas lengvatinės kilmės dokumento pateikimas arba importo deklaracijos pateikimas, jeigu deklaracijos 36 laukelyje nurodomas atitinkamas prekės kodas, o 44 laukelyje nurodomas lengvatinės kilmės dokumento numerį arba įforminimo (išdavimo) datą.

Jeigu prekės importuojamos keliomis siuntomis, teritorinei muitinei galima pateikti prašymą išduoti bendrą lengvatinės kilmės dokumentą. Prašyme turėtų būti nurodyta:

 • Prekių eksportuotojo pavadinimas;
 • Prekių pirkimo–pardavimo sutarties numeris ir sudarymo data;
 • Prekių aprašymas ir Kombinuotosios nomenklatūros kodas;
 • Prekių kiekis ir matavimo vienetai;
 • Laikotarpis, per kurį numatoma importuoti prekes;
 • Pareiškėjo įsipareigojimas apskaityti importuojamas prekes.

Teritorinė muitinė, nustačiusi, kad sąlygos pateikti bendrą lengvatinės kilmės dokumentą tenkinamos, priima sprendimą leisti pateikti bendrą lengvatinės kilmės dokumentą. Sprendime nurodomas laikotarpis, per kurį numatoma importuoti prekes, bet ne ilgesnis kaip 12 mėnesių.

Taisyklės numato reikalavimus lengvatinės kilmės dokumentams.

EUR.1, EUR-MED judėjimo sertifikatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Sertifikatas išduotas naudojant nustatytą formą;
 • Jis išduotas prekėms, kilusioms šalyje arba teritorijoje, kuriai nustatytos lengvatos;
 • Sertifikate pateikti duomenys atitinka su jais susijusius importo deklaracijos duomenis;
 • Sertifikatas išduotas prekėms, kurios buvo vežamos į Sąjungos muitų teritoriją tiesiogiai iš prekių kilmės šalies arba teritorijos;
 • Sertifikatas patvirtintas įgaliotos institucijos;
 • Sertifikato 12 langelyje nurodyta sertifikato parengimo vieta, data ir yra eksportuotojo parašas;
 • Sertifikatas išduotas ne daugiau kaip prieš 4 mėnesius.

A formos kilmės sertifikatas turi atitikti šias sąlygas:

 • Sertifikatas atitinka nustatytą formą;
 • Deklaruojami produktai turi būti tie patys, kaip produktai, eksportuoti iš lengvatomis besinaudojančios šalies, kuri laikoma jų kilmės šalimi;
 • Sertifikate pateikti duomenys atitinka su jais susijusius importo deklaracijos duomenis;
 • Sertifikato 11 langelyje nurodyta sertifikato išdavimo vieta ir data, yra sertifikatą išdavusio įgalioto pareigūno parašas ir antspaudas;
 • Sertifikato 12 langelyje nurodyta prekių kilmės šalies ir šalies importuotojos;
 • Nėra pasibaigęs sertifikato galiojimo terminas.

Sąskaitos faktūros deklaracija turi atitikti tokius reikalavimus:

 • Deklaracija atitinka jai taikomas surašymo sąlygas;
 • Deklaruojami produktai turi būti tie patys, kaip produktai, eksportuoti iš lengvatomis besinaudojančios šalies, kuri laikoma jų kilmės šalimi;
 • Nėra pasibaigęs sąskaitos faktūros deklaracijos galiojimo terminas.

Sąskaitos faktūros (kilmės, EUR-MED) deklaracija turi atitikti tokias sąlygas:

 • Dokumentas surašytas pagal jam nustatytus reikalavimus;
 • Deklaracija surašyta prekėms, kurios vežamos į Sąjungos muitų teritoriją tiesiogiai iš prekių kilmės šalies ar teritorijos;
 • Deklaracija išduota ne daugiau kaip prieš 4 mėnesius.

Lengvatinis tarifas taip pat taikomas pateikus pareiškimą apie prekių kilmę, jeigu:

 • Dokumentas surašytas pagal jam taikomus reikalavimus;
 • Deklaruojami produktai turi būti tie patys, kaip produktai, eksportuoti iš lengvatomis besinaudojančios šalies, kuri laikoma jų kilmės šalimi;
 • Nėra pasibaigęs pareiškimo galiojimo terminas.

Kilus abejonėms dėl lengvatinio tarifo taikymo pagrįstumo, muitinės pareigūnas gali paprašyti deklaranto per 24 valandas pateikti paaiškinimus. Norėdamas priimti sprendimą netaikyti lengvatinio tarifo, muitinės pareigūnas privalo informuoti deklarantą, nurodyti priežastis ir suteikti deklarantui laiko savo nuomonei pareikšti. Priimdamas sprendimą muitinės pareigūnas turi atsižvelgti į pareiškėjo motyvus.