Privalomosios tarifinės informacijos sprendimai

Privalomosios tarifinės informacijos sprendimas – muitinės sprendimas, patvirtinantis prekės tarifinį klasifikavimą pagal Europos Sąjungoje naudojamas nomenklatūras, kuris priimamas pagal pareiškėjo prašymą ir įforminamas nustatytos formos dokumentu. Toks sprendimas priimamas, jeigu jis yra susijęs su realiai numatoma prekių eksporto ar importo procedūra ir bus naudojamas deklaruojant prekes muitinei.

Lietuvos Respublikos muitinė informuoja, kad nuo 2019 m. spalio 1 d. prašymai priimti privalomosios tarifinės informacijos sprendimus galės būti teikiami tik elektroniniu būdu, naudojant Europos Sąjungos Verslininko portalą. Visa informacija bei muitinės sprendimai taip pat bus teikiami tik nurodytu elektroniniu būdu.

Asmenys, kurie dar neturi paskyros ES Verslininko portale, turėtų kreiptis į muitinės administraciją dėl registravimo Muitinės prievolininkų registre (MPR) ir ekonominės veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodo gavimo. Tuomet Muitinės administracija suteiks vartotojo paskyrą ir slaptažodį.