Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaravimo pakeitimai

2018 m. spalio 18 d. VMI išplatino savo tos pačios dienos pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-35264 „Dėl įsakymo pakeitimo įsigaliojimo“, kuriuo informuoja apie 2018 m. spalio 12 d. įsigaliojusius Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimus. Pakeitimai sumažina administracinę naštą miško valdytojams, fiziniams asmenims, kadangi privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis bei deklaravimo ir sumokėjimo terminas yra suvienodinamas su pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. miško valdytojo, fizinio asmens, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 formą pateikti VMI, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus į Lietuvos valstybės biudžetą moka šiais terminais:

  • Už 2018 metų pirmąjį pusmetį deklaracijos FR0463 forma turėjo būti pateikta ir mokestis sumokėtas iki 2018 m. liepos 15 d.
  • Už 2018 m. antrąjį pusmetį deklaracijos FR0463 forma turės būti pateikta ir mokestis sumokėtas iki 2019 m. gegužės 1 d.

Už 2019 metus ir vėlesnius laikotarpius deklaracijos FR0463 forma turės būti pateikiama ir mokestis sumokamas iki kitų metų gegužės 1 d.