PVM sąskaitų faktūrų išrašymas, kai prekės ar paslaugos PVM neapmokestinamos

Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 13 punktu, tais atvejais, kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos PVM arba kurioms taikomas 0 proc. PVM tarifas, tiekimas (teikimas), tokia informacija turi būti nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje. PVM sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti ne tik informaciją, kad tiekiamos prekės (teikiamos paslaugos) nėra apmokestinamos PVM (arba joms taikomas 0 proc. PVM tarifas), bet ir pateikti konkrečią nuorodą į teisės aktą. Tokiu atveju būtina nurodyti konkrečią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo arba 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatą, pagal kurią nurodytos prekės ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM (arba apmokestinamos 0 proc. PVM).