Reklamos sąnaudos ar reprezentacija?

Kas yra reklamos sąnaudos?

Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamuosius vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.

Tai tokios sąnaudos, kurios nukreiptos į esamų ar potencialių pirkėjų grupę siekiant garsinti vienetą, jo vardą ar jo produktus. Tokioms sąnaudoms priskiriamos gaminių su firmos ženklu (marškinėlių, žiebtuvėlių, tušinukų ir kitų panašių nedidelės vertės daiktų), nemokamai atiduodamų produkcijos (prekių) pirkėjams, reklaminių akcijų metu pirkėjams skiriamų prizų įsigijimo išlaidos, reklamuojamų gaminių, kuriais vaišinami pirkėjai, sunaudojimo išlaidos ir pan.

Pvz.: Įmonė, prekiaujanti automobilių priežiūros prekėmis, surengė reklaminę akciją, kurios metu pirkėjai, pirkdami prekių daugiau nei už 100 Eur, dovanų gauna langų plovimo skystį. Kadangi taip siekiama pritraukti daugiau pirkėjų ir uždirbti daugiau pajamų, langų plovimo skystį galima priskirti reklamos sąnaudoms.

Dokumentai, kuriais pagrindžiamos reklamos sąnaudos:

  • Laisvos formos dokumentai, turintys privalomus rekvizitus pagal BAĮ 13 str. (jeigu įmonė naudoja savo produkciją ar teikiamas paslaugas reklamai);
  • Dokumentai, atitinkantys teisės aktus ir patvirtinantys prekių ar paslaugų įsigijimą (kai įsigyjamos prekės ar paslaugos naudojamos reklamai, pvz.: PVM sąskaita faktūra);
  • Kai reklaminių renginių metu įteikiami piniginiai prizai: kasos išlaidų orderis (KIO), atskaitingo asmens pateikti dokumentai, kai jis įteikia prizus renginio metu, banko dokumentai, kai piniginis prizas pervedamas į laimėtojo sąskaitą.

Kas yra reprezentacinės sąnaudos?

Reprezentacinėmis sąnaudomis pripažįstamos vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus. Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos azartinių lošimų išlaidos.

Įmonės patirtos išlaidos, atitinkančios kai kuriuos reprezentacijos sąnaudas apibrėžiančius kriterijus, tačiau iš esmės neatitinkančios reprezentacijos sąvokos, nelaikomos reprezentacinėmis sąnaudomis, todėl priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Reprezentacijos paskirtis:

  • pristatyti įmonę;
  • pristatyti įmonės prekes ir paslaugas;
  • užmegzti naujus ryšius su potencialiais partneriais, klientais, investuotojais ar stiprinti ryšius su esamais klientais ar verslo partneriais;
  • reprezentuoti Lietuvą.

Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. reprezentacinių sąnaudų, jų suma negali viršyti 2 proc. vieneto pajamų per mokestinį laikotarpį.

Pvz.: Įmonė surengė renginį verslo klientams, kurio metu vyko konferencija ir vakarinė dalis (koncertas ir vakarienė). Įmonė patyrė tokias išlaidas: konferencijų salės nuoma, įrangos nuoma, techninis aptarnavimas, lektorių samdymas, užmokestis atlikėjams, maitinimo išlaidos, nakvynės išlaidos (klientams, atvykusiems iš kitų miestų). Renginyje dalyvavo 20 įmonės darbuotojų ir 50 verslo klientų. Renginio metu buvo reprezentuojama įmonė, jos prekės / paslaugos, todėl šis renginys laikomas reprezentaciniu ir jo sąnaudos laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis.

Konkretiems asmenims įteikiamų daiktų (suvenyrų, knygų ir pan.) įsigijimo išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis, šie daiktai yra reprezentatyvūs (pvz., ant tų daiktų yra įmonės simbolis, pavadinimas, prekės ženklas arba tai gali būti paveikslas, knyga apie Lietuvą).

Tačiau tai negali būti butai, automobiliai, buitinė technika, kompiuterinė technika, didelės vertės dovanos, laisvalaikio ir sporto inventorius (pvz., slidinėjimo įranga) ir panašūs daiktai, nes tokių daiktų įteikimas iš esmės neatitinka reprezentacijos sąvokos.

Pvz.: Lietuvos įmonė svarbiems klientams įteikė knygas apie Lietuvą. Atskiras reprezentacinis renginys nebuvo organizuojamas. Tokių knygų išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms, nes knygos reprezentuoja Lietuvą.