Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai

2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-1337, kuriuo pakeitė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymą Nr. IX-547 (toliau – Įstatymas). Įstatymo pakeitimai bus taikomi rengiant, vykdant, vertinant 2019 metų ir vėlesnių metų socialinio draudimo fondo biudžetą ir atsiskaitant už 2019 metų ir vėlesnių metų socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymą.

down2