VDI patvirtino juridinių ir fizinių asmenų pagal sutartis su darbdaviu atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas/jų dalį

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. EV-372 patvirtino Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą.

Pagal aprašą iki 2020 m. vasario 15 d. tokios informacijos teikėjai turės galimybę konsultuotis su VDI.

Tokie paslaugų teikėjai turės pildyti priedą: informaciją apie juridinį /fizinį asmenį teikiantį darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, taip pat pildyti informaciją apie darbdavius, kuriems juridinis/ fizinis asmuo pagal sutartis atliko darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, profesinės sveikatos specialisto funkcijas ar jų dalį.

Su patvirtintu aprašu susipažinsite paspaudę šią nuorodą.