Vieši įmonių duomenys

„Sodra“ ir VMI savo interneto svetainėse skelbia išsamius ir patogiai pateiktus duomenis apie įmonių mokamus vidutinius atlyginimus.

„Sodros“ interneto svetainėje ne tik skelbiami įmonių mokamo vidutinio darbo užmokesčio duomenys, bet ir sudaryta galimybė vienos įmonės vidutinį atlyginimą palyginti su kitų ta pačia ekonomine veikla užsiimančių ar toje pačioje savivaldybėje veikiančių bendrovių mokamu atlyginimu.

Matydamos vis didėjantį įmonių sąmoningumą, VMI ir „Sodra“ sudarė galimybę pačiai verslo bendruomenei palyginti duomenis tais pjūviais, kuriuos naudoja ir institucijos. Pasitelkusios šį analizės įrankį bendrovės galės įvertinti, kaip įmonės mokamas vidutinis atlyginimas atrodo platesniame kontekste, ar rodikliai gali atkreipti priežiūrą vykdančių institucijų dėmesį.