Vieši masinio vertinimo dokumentų svarstymai

VĮ Registrų centras atliko žemės ir statinių masinį vertinimą ir parengė naujas masinio nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas bei kviečia gyventojus į viešus šių dokumentų svarstymus. Viešų aptarimų metu suinteresuoti gyventojai galės aktyviai dalyvauti: pateikti klausimų, pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus. Masinio vertinimo būdu nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos mokestinių verčių apskaičiavimui, valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainų nustatymui, turto paveldėjimo, dovanojimo atvejais mokamų mokesčių apskaičiavimui, taip pat skiriant socialinę paramą, nustatant notarinių paslaugų kainas ir įvairioms kitoms reikmėms.