VMI apie akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų pildymą

VMI raštu Nr. RM-3223 priminė, kad pasikeitus Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėms (patvirtintoms VMI viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 106), registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, registruoti tiekėjai ir licencijuoti asmenys nepriklausomai nuo to, ar prievolė mokėti akcizus už mokestinį laikotarpį atsirado ar ne, privalo pateikti akcizų deklaracijų FR0630 ar FR0630A formas.

Be to, informavo, kad asmenys, gamtines dujas įsigyjantys gamtinių dujų virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, FR0630A deklaraciją ir priedus FR0630F bei FR0630D, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo akcizais atvejų, kai nesunaudotas dujų kiekis vėl yra parduodamas biržoje ir prievolė deklaruoti ir sumokėti gamtinių dujų akcizus už tas pačias dujas atsiranda kitam asmeniui, privalo pateikti už faktiškai per mokestinį laikotarpį sunaudotą gamtinių dujų, naudojamų kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras, kiekį (o ne įsigytą kiekį).

Asmenys, gamtines dujas pardavę ar kitaip perdavę ne virtualiame prekybos taške, kuriame prekiaujama gamtinėmis dujomis, privalo pateikti FR0630A deklaraciją ir priedus FR0630F bei FR0630D už visą per mokestinį laikotarpį parduotų ar kitaip perduotų gamtinių dujų, naudojamų kaip variklių degalai ar šildymui skirtas kuras, kiekį.

Asmenys, ne virtualiame prekybos taške įsigiję gamtines dujas, už kurias akcizai jau buvo sumokėti, ir vėliau šias gamtines dujas parduodantys virtualiame prekybos taške, už tokias gamtines dujas sumokėtus akcizus gali susigrąžinti VMI viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 nustatyta tvarka.

Taip pat VMI priminė, kad FR0630A deklaracijos priede FR0630B gali būti deklaruojami tik 640 (Riebalų rūgščių metilo esteris (RRME)) ir 648 (Automobiliniai etanolio degalai (E85)) tarifinių grupių energiniai produktai. Ši nuostata iliustruota dviejų atvejų pavyzdžiais.