VMI apie lengvatinio PVM tarifo taikymo ypatumus nuo Naujųjų metų

VMI raštu Nr. (18.2-31-2)RM-21163 priminė, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo šios PVM įstatyme įtvirtintos lengvatos:

Lengvatinis 9 % PVM tarifas taikomas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms. Iki 2014-12-31 apgyvendinimo paslaugos buvo apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Atkreiptinas dėmesys, kad kai apgyvendinimo paslaugos asmeniui suteikiamos tęstiniam laikotarpiui, laikytina, kad šios apgyvendinimo paslaugos visiškai suteiktos tada, kai pasibaigus visam apgyvendinimo laikotarpiui išrašoma PVM sąskaita faktūra (ar išduodamas kasos aparato kvitas) ar apmokama už apgyvendinimą iš anksto. Taigi:

  • , jeigu apgyvendinimo paslauga pradėta teikti 2014 m. gruodį, o pabaigta šių metų sausį, visiškai suteikus šias apgyvendinimo paslaugas nedelsiant paslaugų gavėjui išrašoma šių paslaugų PVM sąskaita faktūra, taikant 9 % PVM tarifą, t. y. tokį PVM tarifą, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM už suteiktas visas apgyvendinimo paslaugas metu.
  • , jeigu asmuo už apgyvendinimo paslaugas sumoka iš anksto, tarkime, 2014 m. gruodį, nors paslaugos teiktos nuo gruodžio iki sausio, (jei apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo nuo tokio avanso yra pasirinkęs skaičiuoti PVM) gautam avansui išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ar išduotame kasos aparato kvite turi būti apskaičiuojamas PVM taikant standartinį PVM tarifą nuo visos avanso sumos ir deklaruojamas 2014 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje. Faktiškai suteikus apgyvendinimo paslaugas už visą laikotarpį, apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi teisę šioms paslaugoms taikyti lengvatinį 9 % PVM tarifą, t. y. suteikęs viso laikotarpio apgyvendinimo paslaugas, paslaugų teikėjas privalo išrašyti asmeniui PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti 9 % PVM tarifą bei PVM sumą ir 2015 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje deklaruoti PVM skirtumą.

Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikėjas nėra pasirinkęs skaičiuoti PVM nuo gauto avanso, pereinamuoju laikotarpiu suteiktos apgyvendinimo paslaugos apmokestinamos vadovaujantis pirmuoju pavyzdžiu.

Pastebėtina, kad VMI yra parengusi ir PVM įstatymo dalies, kurioje įtvirtinta ši lengvata, komentarą. Plačiau apie tai galite rasti šio naujienlaiškio dalyje „PVM įstatymo komentaro papildymas ir atnaujinimas“ arba pačiame PVM įstatymo komentare.

Lengvatinis 9 % PVM tarifas iki 2015 m. liepos 1 d. taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.