VMI pakeitė komentarą dėl kompensacijų darbuotojams apmokestinimo

Pagal DK 31 str. 1 d.:

Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. Jeigu darbdavys su darbuotoju susitaria, kad darbuotojas darbo metu naudos savo priemones ar turtą (pvz., automobilį ar telefoną), išskyrus asmenines apsaugos priemones (jomis aprūpinti darbuotojus privalo darbdavys), tai darbuotojui mokamos kompensacijos už jo priemonių ar turto naudojimą.

Pagal naują VMI komentarą, šios kompensacijos gali būti neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p., bet tam įmonė privalo turėti parengtas vidaus taisykles, kuriose būtų aiškiai apibrėžta kompensacijų skaičiavimo tvarka ir dydžiai, priešingu atveju tokios kompensacijos bus apmokestinamos kaip darbo užmokestis (GPM ir „Sodros“ įmokomis).

Jei įmonė turės taisykles, kuriose bus numatyti visi kompensacijų skaičiavimai ir dydžiai, tai šios kompensacijos bus neapmokestinamos ne tik GPM, bet ir „Sodros“ įmokomis, remiantis VSDĮ 11 str. 1 d. 13 p.

Nuoroda į VMI komentarą

Nuoroda į DK

Nuoroda į GPMĮ

Nuoroda į VSDĮ