Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvai turės pateikti duomenis apie savo narius

VĮ Registrų centras primena, kad nuo šių metų pradžios Lietuvoje veikiančios žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės Registrų centrui turi pateikti duomenis apie savo narius ir pajininkus. Tokia pareiga buvo nustatyta dar 2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Žemės ūkio bendrovių įstatymo ir Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimus.
Duomenys apie žemės ūkio bendrovių ir kooperatyvų narius Registrų centrui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre, o pasikeitus nariams ir pajininkams bei jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šių pasikeitimų dienos.