2020-05-13 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-11 Nr. 474 nutarimas „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

VMI per 1-ną darbo dieną nuo Aprašo įsigaliojimo dienos suformuoja potencialių pareiškėjų sąrašą.

Vertinimo kriterijai pareiškėjams subsidijoms mikroįmonėms gauti:

  • Ar pareiškėjas yra mikroįmonė ir sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną pas pareiškėją dirba ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
  • Ar pareiškėjas yra nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) įmonė;
  • Ar pareiškėjas 2019 metais yra sumokėjęs visą gyventojų pajamų mokesčio sumą (toliau – GPM) į valstybės ir savivaldybės biudžetus;
  • Ar pareiškėjas sąrašo sudarymo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, likviduojamos įmonės statuso.

VMI ne rečiau kaip kas 7 kalendorines dienas nuo potencialių pareiškėjų sąrašo sudarymo dienos potencialių pareiškėjų sąrašą atnaujina.

VMI formuodama tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus apskaičiuoja subsidijas. VMI apskaičiuoja subsidiją pagal pareiškėjo 2019 m. sumokėtą GPM:

  • Kai pareiškėjo 2019 m. visa sumokėta GPM suma siekia iki 1 000 Eur, skiriama minimali 500 Eur (penkių šimtų eurų) subsidijos suma.
  • Kai pareiškėjo 2019 m. visa sumokėta GPM suma siekia nuo 1 000 Eur iki 2 000 Eur, skiriama 1 000 Eur subsidijos suma.
  • Kai pareiškėjo 2019 m. sumokėta visa GPM suma siekia daugiau nei 2 000 Eur, subsidijos suma sudaro 1/2 pareiškėjo metinio GPM.
  • Subsidijai taikomos de minimis pagalbos reglamentų nuostatos.

VMI potencialiems pareiškėjams per VMI Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį (https://www.vmi.lt/manovmi) išsiunčia kvietimą teikti subsidijų paraišką subsidijai gauti.

Kvietimą teikti subsidijų paraišką gavęs pareiškėjas, siekdamas gauti subsidiją, turi užpildyti nustatytos nukentėjusios nuo koronaviruso (COVID-19) įmonės subsidijos paraiškos formos subsidijų paraišką Mano VMI.

Pareiškėjas užpildytą subsidijų paraišką bet kuriuo metu teikia per Mano VMI. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną subsidijų paraišką. Paraiška yra prilyginama finansiniam įsipareigojimui dėl subsidijos skyrimo.

Visa informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse www.eimin.lt, www.vmi.lt ir www.lvpa.lt.

Susipažinti su teisės aktu galite paspaudę šią nuorodą.