2020 m. birželio 9 d. IBA NAUJIENLAIŠKIS Nr. 11 (432)

Mieli skaitytojai,

„Audringas“ oras ir kaitina, ir leidžia žaibus. Viskas taip, kaip ir turi būti. Belieka tik sulaukti, kol sušils vanduo, baigsis karantinas ir bus galima pradėti maudymosi sezoną. 

Norint jau pamiršti 2019 metus, reikia svarbiausius metinius darbus užbaigti deklaracijų teikimu. Turime dar vieną savaitę (šių deklaracijų teikimo terminas nebuvo pratęstas) pateikti kontroliuojamų ir kontroliuojančių vienetų deklaraciją FR0438, sandorių su asocijuotais asmenimis deklaraciją FR0528 ir pelno mokesčio deklaraciją PLN204. Formaliai, vėliausiai iki gegužės 30 d., turėjome Registrų centrui pateikti ir finansines ataskaitas. Jei to nepadarėte, siūlome tai padaryti operatyviai, nes oficialaus finansinių ataskaitų teikimo atidėjimo nėra. Taip, yra viešas pareiškimas, kad į vėlavimus bus žiūrima atlaidžiai, bet visa tai gali staiga ir greitai pasikeisti. 

Pastaruoju metu labai dažnai keičiamas Darbo kodeksas. Dalis pakeitimų gana specifiniai: reikšmingai pakeistos užsienio darbdavio darbuotojui, komandiruotam į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomos nuostatos (taikomos nuo 2020 m. liepos 30 d.) ir jų darbo sąlygų užtikrinimas. Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujas DK straipsnis, nustatantis kriterijus, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, ir laikinojo įdarbinimo įmonės įrašymą į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Bus grąžintas mūsų kažkada labai pamėgtas „darbas, atliekamas lauko sąlygomis“ – dabar ir vėl reikės pratintis prie šios sąvokos.

Atrodo, pagaliau ir buhalteriams prasidės „naujieji metai“ – visi ir visur jau galėsime drąsiai rašyti 2020 m., o pasimokyti galėsime A. Kapitanovo seminare „Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių, apskaitos ir darbo teisės naujovės“.