2021 m. vasario 23 d. IBA NAUJIENLAIŠKIS Nr. 4 (448)

Mieli skaitytojai,

Gyvenimas, rodos, žingsniuoja septynmyliais žingsniais: vos spėjome pajusti žiemą, o čia jau ir pavasaris atėjo.

Norisi tikėti, kad iki vasario 15 d. sėkmingai užpildėte ir pateikėte metinę GPM deklaraciją GPM312 – o ten tikrai yra ką veikti. Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos ir NT mokesčio deklaracija KIT711 neabejotinai nublanksta prieš GPM312 deklaracijos apimtis, bet savalaikis jų pateikimas (iki tos pačios vasario 15 d.) ne mažiau svarbus.

Didžiausius užmaršuolius VMI paragina savo priminimais, o kartais ir pagąsdina, kad nepateikusios paramos ataskaitos įmonės gali netekti paramos gavėjo statuso. Tikriausiai ne vienam iš Jūsų teko gauti ir VDI pranešimą (po prastovos registravimo), kuriame primenama, kad yra prastova, jos įforminimas ir reikalavimai, kurių reikia laikytis, bei atsakomybė už pažeidimus. 

Visi įdėmiai sekame 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimus, tačiau tikrai sunkiai suprantame, kodėl 300 m2 ir mažesnį prekybinį plotą turinčios ne maisto prekių parduotuvės gali dirbti, o turinčios didesnį plotą – Vyriausybės nuomone, negali (nors pirkėjų srautai gali būti kontroliuojami, plotas vienam lankytojui užtikrintas kuo puikiausiai, o įėjimas yra atskiras ar jų net keletas), kai maisto prekių parduotuvėse srautai milžiniški, o jaunimas šventes švenčia. Yra nereikšmingų pokyčių gyventojams, deklaruojantiems savo turtą FR0001 (FR0002) deklaracijose; patobulinta Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio grąžinimo tvarka; JAR patvirtino naujas įgaliojimų formas, kurios, tarp kitko, naudojamos ir įgaliojant teikti finansines ataskaitas; jei gaunate subsidijas už prastovas, Jums bus aktualu tai, kad atnaujinta 8 (2) priedo (Prašymo išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus) forma.

„Sodra“ primena, kad nuo kovo 1 d LDU pranešimo pildymo tvarka keičiasi: jį reikės pateikti įdarbinant bet kokį (o ne tik trečiųjų šalių (t. y. ne ES ir ne EEE piliečius)) užsienietį, pateikti pranešimą reikia iš esmės kartu su 1-SD, t. y. prieš 1 d. iki įdarbinimo, be to, LDU pranešimą teks neretai tikslinti (dėl užsieniečio teisėto buvimo Lietuvoje pagrindo pasikeitimo ar dėl darbo sutarties laikotarpio pakeitimo / darbo sutarties nutraukimo anksčiau termino).

Gyvendami pakiliomis vis šviesesnių dienų nuotaikomis mes nepamirštame ir apie 2020 m. finansines ataskaitas, kurias daugelis kolegų dar tik turės parengti. Žinių ir mažiems, ir dideliems darbams pasisemkite iš šių seminarų: J. Navikienės „Darbo užmokestis 2021 m.: naujovės ir netipiniai skaičiavimo atvejai“ ar A. Kapitanovo „2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2021 m.“