Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas atidėtas iki kitų metų

Seimas ypatingos skubos tvarka, likus tik kelioms dienoms iki anksčiau nustatyto Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) įsigaliojimo dienos, 2016 m. kovo 25 d. priėmė įstatymą Nr. XII-2275, kuriuo pakeistas ANK įsigaliojimo terminas, nustatant, jog ANK įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. (vietoj 2016-04-01, kaip buvo nustatyta anksčiau). Įsigaliojimo termino atidėjimą nulėmė tai, kad nebuvo spėta tinkamai pasiruošti naujojo kodekso taikymui. Taigi iki kitų metų vis dar galios 1984 m. priimtas ir daugiau nei 350 kartų keistas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

Dėl ANK taikymo atidėjimo kreipėsi Vidaus reikalų ministerija, motyvuodama tuo, jog tinkamai organizuoti Administracinių teisės pažeidimų registro (ATPR) funkcionalumo pakeitimą (pritaikymą) ANK trukdė tai, kad nebuvo laiku skirtos tam reikalingos lėšos (t. y. apie 580 000 eurų). Tik skyrus lėšas (2016 m.) atsirado reali galimybė vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir taip pradėti ATPR funkcionalumo pakeitimo darbus. Nepakeitus (nepritaikius) ATPR funkcionalumo, nebūtų techninių galimybių visoms įgaliotoms institucijoms (pagal registro nuostatus jų yra 87, šiuo metu įregistruotos 237 ATPR tvarkymo įstaigos – juridiniai asmenys) registruoti išaiškintus administracinius nusižengimus. Neužregistravus administracinių nusižengimų ATPR būtų ne tik sutrikdyta VMI administracinių nusižengimų baudų administravimo veikla (nes VMI automatiniu būdu sugretina įmokas su prievolėmis, gautomis iš ATPR, gautas įplaukas už baudas, įskaito į valstybės biudžetą ar savivaldybių biudžetus; automatiniu būdu organizuoja priverstinį nutarimo skirti baudą vykdymo procesą), bet ir visas vykdymo procesas taptų sunkiai įmanomas.

Iš pradžių buvo siūloma nukelti ANK įsigaliojimą 6, vėliau 5 mėn., tačiau faktiškai pasirinktas ilgesnis laikotarpis – atidėjimas 9 mėn. Vyriausybei iki 2016 m. lapkričio 30 d. pavesta parengti ir pateikti Seimui susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus, taip pat institucijoms iki 2017 m. sausio 1 d. priimti su ANK įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

Beje, Seimas priėmė protokolinį nutarimą, kuriuo pavedė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Vidaus reikalų ministerija nesugebėjo laiku pasiruošti ANK įsigaliojimui.