Akcizais bus apmokestinamas burnos skalavimo skystis ir kosmetinis spiritas

ES teisės aktai numato galimybę atsisakyti atleisti nuo akcizų etilo alkoholį, denatūruotą pagal bet kurios ES valstybės narės reikalavimus, jei ES valstybė narė nustato, kad parduodamas produktas sukelia išsisukinėjimus, vengimus ar piktnaudžiavimą. Atitinkamai Vyriausybė 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 437 pakeitė ankstesnį 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“, siekdama išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kai iš kitų ES valstybių narių atgabentas ne maistui skirtuose produktuose (pvz., burnos skalavimo skystis ar kosmetinis spiritas) esantis denatūruotas etilo alkoholis, parduodamas ir naudojamas kaip apsvaigimą sukeliantis gėrimas, tačiau nėra apmokestinamas akcizais.

VMI raštu Nr. RM-13123 informavo, kad minėtu nutarimu sugriežtinami taikomi reikalavimai iš kitos valstybės narės atgabenamam ne maisto produktuose esančiam denatūruotam etilo alkoholiui. Iki šiol galiojančioje tvarkoje numatyta, kad ne maistui skirtuose produktuose esančiam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi, kai valstybėje narėje, iš kurios šie produktai atgabenti, leidžiama naudoti šį denatūruotą etilo alkoholį netaikant jam akcizų. Tačiau, įsigaliojus pakeitimui, siekiant netaikyti akcizų, iš kitos valstybės narės atgabenamas į Lietuvą ne maisto produktuose esantis denatūruotas etilo alkoholis taip pat privalės būti denatūruotas pagal formulę, kurioje denatūranto izopropilo alkoholio kiekis yra didesnis nei 10 litrų 1 hektolitrui absoliučiojo etilo alkoholio. Priešingu atveju (t. y. jeigu denatūranto izopropilo alkoholio kiekis yra 10 arba mažiau litrų 1 hektolitrui absoliučiojo etilo alkoholio), denatūruotam etilo alkoholiui bus taikomas Akcizų įstatymo 26 str. 1 d nustatytas 1353,69 euro akcizų tarifas.

Finansų ministerija paminėjo šias priežastis, nulėmusias tokių pakeitimų būtinumą: pagal VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų duomenis iš Lenkijos į Lietuvą komerciniams tikslams gabenami etilo alkoholio turintys produktai, pavadinti burnos skalavimo skysčiu ar kosmetiniu spiritu, faktiškai vartojami kaip alkoholiniai gėrimai. Burnos skalavimo skystis ir kosmetinis spiritas Lenkijoje pagaminami taip, kad jų skonio savybės ir prekinė išvaizda būtų tinkami vartoti (ir paprastai vartojami) kaip apsvaigimą sukeliantys alkoholiniai gėrimai, o ne deklaruojamais kosmetiniais, higienos tikslais (minėti skysčiai gaminami įvairaus skonio, pvz., aviečių, persikų, juodųjų serbentų ar citrinų skonio kosmetinis spiritas, medetkų skonio burnos skalavimo skystis ir pan.). Kadangi izopropilo alkoholio skoninės savybės beveik nesiskiria nuo etilo alkoholio, tam tikro sluoksnio gyventojai masiškai šiuos produktus vartoja kaip alkoholinių gėrimų pakaitalus. VMI atliktų operatyvių patikrinimų metu nustatyta, kad burnos skalavimo skysčiai dažnai yra eksponuojami (išdėstomi) šalia maisto produktų, energinių gėrimų, alaus ir tabako gaminių. Burnos skalavimo skysčio ir kosmetinio spirito vartojimo kaip alkoholinių gėrimų faktai yra užfiksuoti policijos ar viešojo saugumo pareigūnų, kurie šiuos skysčius gėrusiems asmenims surašė administracinių teisės pažeidimų protokolus. Burnos skalavimo skysčio ir kosmetinio spirito kaip maisto produktų faktinį realizavimą ir vartojimą pagrindžia ir tai, kad šie skysčiai netgi buvo pardavinėjami viešojo maitinimo įstaigose, kurios paprastai jokiais kosmetikos ir higienos gaminiais neprekiauja. Atliktų respondentų prie kioskų, parduotuvių, taros supirkimo punktų ir kitose vietose apklausų duomenimis, 74 proc. asmenų nurodė, kad jie patys arba jų pažįstami vartoja burnos skalavimo skystį, denatūruotą pagal atitinkamą formulę.

Tikrintų įmonių atgabento burnos skalavimo skysčio ir kosmetinio spirito, denatūruotų pagal minėtą formulę, realizavimo apimtys yra gerokai didesnės nei kitų kosmetikos gaminių, kuriais prekiauja tikrintos įmonės, ir tokia jų paklausa nebuvo paaiškinta jokiomis kitomis objektyviomis aplinkybėmis, tik jų vartojimu kaip apsvaigimą sukeliančių alkoholinių gėrimų.

Toksikologų duomenimis, izopropanolis – vienas saugiausių denatūrantų, t. y. išgėrus burnos skalavimo skysčio ar kosmetinio spirito, kurie yra denatūruoti izopropanoliu, apsinuodijama kaip etilo alkoholiu. Tokie apsinuodijimai yra susiję ir su papildomomis valstybės biudžeto lėšomis sveikatos apsaugai.

Pritaikius akcizus etilo alkoholiui, esančiam nurodytuose ne maistui skirtuose produktuose, 0,5 litro tokio produkto, kurio faktinė tūrinė alkoholio koncentracija yra 20 proc., pabrangs apie 1,64 euro ir tokiu būdu neliktų paskatos tokius produktus naudoti ne pagal tiesioginę jų paskirtį.

Taip pat minėtu nutarimu atlikti ir kiti pakeitimai:

– atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektų teikiamų ataskaitų duomenis apie panaudotą denatūruotą etilo alkoholį VMI gauna iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, o duomenis apie pagamintą denatūruotą etilo alkoholį – iš Akcizų informacinės sistemos, o kartu ir siekiant sumažinti mokesčių mokėtojams administracinę naštą, atitinkamos nuostatos pripažintos netekusiomis galios, t. y. atsisakyta reikalavimo mokesčių administratoriui pateikti etilo alkoholio denatūravimo duomenų, taip pat denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ar kitokio perdavimo kitiems asmenims ataskaitas;

patikslintos nuostatos, reglamentuojančios apskaitos reikalavimus denatūruotam etilo alkoholiui, kuriam netaikomi akcizai, numatant, kad asmenys, Lietuvoje denatūruojantys etilo alkoholį, privalo vadovautis pasitvirtintomis denatūruoto etilo alkoholio gamybai naudojamų žaliavų sandėliavimo, apskaitos, priėmimo, saugojimo, vidaus transportavimo, perdavimo gaminti ir denatūruoto etilo alkoholio gamybos instrukcijomis, suderintomis nebe su vietos mokesčių administratoriumi, kurio veiklos teritorijoje asmuo registruotas mokesčio mokėtoju (ar kurio veiklos teritorijoje buvo akcizais apmokestinamų prekių sandėlis), o su VMI. Asmenys taip pat privalo pildyti centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos etilo alkoholio denatūravimo žurnalą (išbraukta „registruotą vietos mokesčių administratoriaus“);

– atlikti juridinės technikos patikslinimai.

Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. birželio 1 d.