Apie daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimą

Aplinkos ministras 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-93 patvirtino Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymą nurodančio ženklo formos ir daugkartinių gėrimų pakuočių ženklinimo šiuo ženklu tvarkos aprašą. Šiame apraše nustatyti reikalavimai taikomi gamintojams ir importuotojams, tiekiantiems Lietuvos vidaus rinkai gėrimų pripildytą daugkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas, ir užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos administratoriui. Šiame apraše patvirtintas užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos taikymo ženklas, kuriuo turi būti žymimi visi Lietuvoje parduodami ir į užstato už daugkartines pakuotes sistemą įtraukti stikliniai buteliai su gėrimais (į šią sistemą įtrauktų pakuočių sąrašą galima rasti tinklalapyje http://depozitas.lt/buteliai/).

Ženklas turi būti 30–50 proc. didesnis už kitus simbolius ar ženklus, pavaizduotus ant daugkartinės gėrimų pakuotės. Ženklas turi būti tokios pat spalvos kaip pagrindinis tekstas ant daugkartinės gėrimų pakuotės etiketės. Rekomenduojama ženklo vieta ant daugkartinės gėrimų pakuotės etiketės – šalia brūkšninio kodo.

Pirkdami gėrimus, išpilstytus į tokiu ženklu pažymėtus stiklinius butelius, pirkėjai kartu sumoka ir Vyriausybės nustatytą 0,07 Eur (0,25 Lt) užstatą už pakuotę. Šį užstatą jie gali atgauti tuščią butelį grąžinę parduotuvėje, išskyrus mažas, ne didesnes kaip 90 kv. m ploto parduotuves (ši išimtis netaikoma kaimo parduotuvėms) ir prekyvietes, kioskus, degalines bei viešojo maitinimo įstaigas. Užstatas negrąžinamas ir stikliniai buteliai nepriimami, jeigu jie pažeisti ar užteršti taip, kad nebegali būti naudojami pakartotinai.

Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistema Lietuvoje veikia nuo 2006 metų. Ruošiamasi taikyti ir užstato už vienkartines pakuotes sistemą nuo 2016 m. vasario 1 d.