Apie gyventojų pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2016 m. sausio 1 d.

VMI raštu Nr. RM-690 informavo, kad patikslinta ir papildyta lentelė „Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2016 metų sausio 1 dienos“, kurioje pateikta gyventojų gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2016-01-01 gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokomis, socialinio draudimo (SD) įmokomis ir PVM. Atlikti patikslinimai, atsižvelgiant į šiais metais įsigaliojusių įstatymų pakeitimus. Įtvirtinta, kad:

darbuotojas, autoriai, sportininkai, atlikėjai nuo gaunamų pajamų turės mokėti 5 proc. valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas, jeigu yra pasirinkę mokėti papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis (2015 m. atitinkamai mokėjo 4 % VSD įmoką, nes papildoma pensijų įmoka sudarė 1 %); advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai (individuali veikla, įskaitant laisvąsias profesijas) mokės 30,5 proc., jeigu apdraustasis moka papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis (irgi padidėjo 1 proc.); individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų nariai, mažųjų bendrijų nariai pensijų socialiniam draudimui mokės 28,3 proc. įmokas, jeigu apdraustieji yra pasirinkę papildomą 2 proc. pensijų įmoką savo lėšomis (irgi padidėjo 1 proc.);

patikslinta, kad SD įmokų bazę sudaro 50 proc. pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą ar pagal autorinę sutartį sumos. SD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (DPD) suma (t. y. 445 Eur (vietoj 431 Eur) x 48= 21 360 Eur (vietoj 20 688 Eur), o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 DPD suma (t. y. 445 Eur x 4 = 1780 Eur);

– paaiškinta, kad individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba didesnis ir kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu yra apmokestinamos GPM, SD įmokų bazę sudaro žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, tačiau ne mažesnė kaip 12 MMA ir ne didesnė kaip 12 DPD suma (t. y. 445 x 12 = 5340 Eur);

– subjektai, išsiėmę verslo liudijimus individualiai veiklai ir gyvenamųjų patalpų nuomos veiklai, moka SD įmokas, lygias 50 proc. bazinės pensijos (t. y. įmokos dydis 56 Eur per mėnesį (vietoj 52,5 Eur));

– atsižvelgiant į tai, kad ,,Sodra“ perėmė PSD administravimą, atitinkamai nebeliko nuostatų, nustatančių PSD įmokų mokėjimą VMI;

– lentelė papildyta eilutėmis, skirtomis palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanoms už bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius. Joms taikomas 15 proc. GPM tarifas; nuolatiniams Lietuvos gyventojams tai B klasė, nenuolatiniams – A klasė. Lietuvos gyventojams išmokas išmokantys asmenys iki kitų kalendorinių metų vasario l d. pateikia duomenis – forma FR0471. Nuolatiniai LT gyventojai iki gegužės 1 d. pateikia metines pajamų deklaracijas. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs A klasės pajamoms priskiriamas išmokas nenuolatiniams LT gyventojams, privalo metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d. pateikti duomenis apie išmokėtas sumas metinės deklaracijos FR0573U priede. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo sumokėti GPM nuo palūkanų sumos, viršijančios 500 eurų, iki kitų metų gegužės 1 d. Nenuolatiniams LT gyventojams mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. išskaičiuotą GPM sumoka iki mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio 15 d. išskaičiuotas GPM sumokamas iki mėnesio paskutinės dienos. GPM lengvatą (500 Eur neapmokestinamą dydį) nenuolatiniai LT gyventojai prisitaiko mokestiniam laikotarpiui pasibaigus pateikdami deklaraciją GPM309;

– taip pat patikslinta, kas nelaikoma PSD objektu, lentelėje įrašyti įmokų ir kitų dydžių trumpiniai, įterpti praleisti žodžiai, nebeliko jokių skaičių nacionaline valiuta minėjimo ir atlikti kiti patikslinimai.