Apie su apskaita susijusius VMI viršininko įsakymų pakeitimus

VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-212 pakeitė ankstesnį 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. VA-102, kuriuo buvo pakeistas 2004 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“. Pakeitimu nustatyta, kad reikalavimas dienos fiskalinėje ataskaitoje (Z) išspausdinti visų techninių pylimų (kalibravimo, metrologinio patikrinimo ar panašiai) kiekį ir sumas taikomas degalinėse naudojamiems kasos aparatams, jeigu techniniai pylimai neatliekami kaip fiskalinė operacija, kurią atlikus surašomas aktas, pagrindžiantis degalų panaudojimą techniniams pylimams. Ši nuostata galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

VMI raštu Nr. (32.42-31)-1-RM-20611 pranešė apie 2014 m. gruodžio 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1359 atliktus 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimopakeitimus, įsigaliojusius nuo 2015 m. sausio 1 d. Pakeitimais įtvirtinta, kad, pripažįstant išlaidas sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, prekių ir paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (įskaitant PVM) riba yra 290 eurų (vietoj 1000 Lt).