Ar darbuotojai praras sukauptas kasmetines atostogas po 2020 m. liepos 1 d.?

Darbo kodekso 127 str. 5 d. nurodo, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas pagal Darbo kodekso 127 str. 6 d.) prarandama praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Vadovaujantis Darbo kodekso 127 str. 6 d., kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su 127 str. 5 d. nustatytais apribojimais.

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 8 d., darbuotojai, kurie turėjo nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už 3 darbo metus iki 2017 m. liepos 1 d. (naujo Darbo kodekso įsigaliojimo), turi teisę jas išnaudoti iki 2020 liepos 1 d.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos laikosi pozicijos, kad į 3 metų termino skaičiavimą nepatenka laikotarpiai, kai darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (pvz., vaiko priežiūros ir kitos tikslinės atostogos, pailgintos ir papildomos atostogos, papildomas poilsis, kuris suteikiamas už viršvalandžius, dėl komandiruotės, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, dėl darbdavio kaltės, jei nesuteikė darbuotojui atostogų).

Darbdavys gali leisti darbuotojui pasinaudoti atostogomis, sukauptomis iki 2017 m. liepos 1 d., ir po 2020 m. liepos 1 d., bet neturi tokios pareigos.