Ar gali darbuotojas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 56 str. 1 d. 1 p., paskelbus prastovas darbuotojams dėl karantino (DK 47 str. 1 d. 2 p.)?

Taip, darbuotojas turi teisę pasinaudoti šia galiojančia DK nuostata, įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jei prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės arba 45 dienas per paskutinius 12 mėnesių.

Darbdavys negali savo iniciatyva priimti sprendimo nutraukti darbo sutartį kitu pagrindu (nebent darbuotojas su tuo sutinka, išreikšdamas savo valią).

Nutraukiant darbo sutartį pagal DK 56 str. 1 d. 1 p., darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 2 vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU) dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metus – 1 VDU išeitinę išmoką (DK 56 str. 2d.).