Ar galima gauti subsidiją už įdarbintą asmenį, kuris atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą?

Taip. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 str. 1 d. 1 p. numatytas darbo ir įdarbinimo subsidijavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems asmenims.

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 str. 2 d. nustatyta darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius karo prievolininkus, mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti (toliau – subsidija darbo užmokesčiui).

Jeigu įdarbinto asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą dienos (valandinį) atlygį.

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis, kai įdarbinami minėti karo prievolininkai, yra iki 100 % apskaičiuotų lėšų nuo įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo privalomojo VSD įmokos suma. Subsidijos darbo užmokesčiui dydį, neviršijant 1,17 Vyriausybės patvirtintos MMA dydžio, ir subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius karo prievolininkus, subsidija darbo užmokesčiui mokama 6 mėn. Ši subsidija taikoma, jeigu karo prievolininkas buvo įdarbintas per 3 mėn. nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.