Ar galima panaikinti priedų mokėjimą darbuotojams, nes sumažėjo užsakymų dėl karantino?

Jei priedų mokėjimas yra nustatytas darbo sutartyje – tai, pagal Darbo kodekso 45 str. 1 d., darbo sutarties sąlygas, įskaitant ir sąlygas dėl priedų mokėjimo, galima keisti darbdavio iniciatyva tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu.

Kadangi sumažėjęs užsakymų skaičius laikytinas objektyviomis priežastimis keisti darbo sutarties sąlygas, nurodytas pagal Darbo kodekso 45 str. 1 d., darbuotojas, kuris nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, galės būti atleistas iš darbo pagal Darbo kodekso 57 str. 1 d. 3 p.

Priedų mokėjimas yra nustatytas darbo apmokėjimo sistemoje, o darbo apmokėjimo sistemos keitimas galimas tik įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras su darbuotojų atstovais pagal Darbo kodekso 206 str. 1 d. 3 p.

Jei darbuotojas pasiekė svarbiausius našumo rodiklius (anglų k. key performance indicators), kurie susieti su priedų mokėjimu pagal darbo sutartį ar darbo apmokėjimo sistemą – tai darbdavys privalo su darbuotoju atsiskaityti už pasiektus rezultatus.

Darbdaviui, sumažėjus užsakymų dėl karantino, rekomenduotume pasinaudoti Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. ir paskelbti darbuotojams dalines prastovas. Be to, pastaruoju atveju būtų galima pasinaudoti ir darbo užmokesčio subsidijomis pagal Užimtumo įstatymo 41 str. 21 d.