Ar privalu išmokėti už nepanaudotas atostogas, atleidžiant darbuotoją, jei darbuotojas sukaupęs tik 0,5 darbo dienos?

Taip, privalu išmokėti atostoginius už sukauptos 0,5 darbo dienos. Darbo kodekso 127 str. 6 d. nustato, kad kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį.