Atidėta centralizuotos administracinių teisės pažeidimų administravimo sistemos veikimo pradžia

Įgyvendinant eBaudos projektą (projektas „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“) buvo parengti ir priimti Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Mokesčių administravimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai ir Administracinių teisės pažeidimų registro įstatymas. Pagal šių įstatymų nuostatas valstybės mastu centralizuojamas administracinių teisės pažeidimų registravimas, informacijos apie šiuos pažeidimus tvarkymas, baudų, paskirtų už administracinius teisės pažeidimus, administravimas, taip pat šie procesai perkeliami į elektroninę erdvę, o baudų administravimo procesas perduodamas VMI. Tokiu būdu sudarytos prielaidos į vieną visumą sujungti administracinių teisės pažeidimų administravimą, šiuo metu atskirai atliekamą apie 90-yje institucijų, bei šią informaciją tvarkyti naujai įsteigtame Administracinių teisės pažeidimų registre. Buvo nustatytas šių įstatymų įsigaliojimas nuo 2015-01-01. Tačiau ši data sutapo su euro įvedimo Lietuvoje data ir VMI iki šios datos turėjo pritaikyti savo tvarkomas informacines sistemas darbui su naująja valiuta. Be to, VMI iki 2015-01-01 privalėjo įvykdyti ir dar vieną savo informacinių sistemų modifikavimo projektą (juo įgyvendinamos ES teisės aktų, PVM įstatymo nuostatos, pagal kurias sukurta vieno langelio principu veikianti speciali PVM „Mini vieno langelio schema“ (MOSS)). Atsižvelgiant į atliktinų darbų gausą, buvo nuspręsta minėtų įstatymų, susijusių su eBaudos projektu, įsigaliojimą nukelti pusmečiui. Tai leis pasiruošti ne tik VMI, bet ir sudarys sąlygas kokybiškiau pasirengti kitoms institucijoms, kurios šiuo metu savarankiškai surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir/ar nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas.

Atsižvelgdamas į tai, Seimas 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. XII-1511 pakeitė Mokesčių administravimo įstatymą, nustatydamas, kad atitinkamos jo nuostatos įsigalios nuo 2015 m. liepos 1 d. Analogiški pakeitimai atlikti ir kituose su eBaudos projektu susijusiuose įstatymuose.