Atnaujinta Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo forma

2017 m. spalio 4 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-82, kuriuo pakeitė ir nauja redakciją išdėstė Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo FR1011 formą, patvirtintą VMI viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 28 (toliau – Forma). Formoje papildyta sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo apskundimo tvarka. Numatyta, kad VMI priimtą sprendimą galima apskųsti ne tik Vilniaus apygardos administraciniam teismui, bet ir Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (pasirinktinai).