Atnaujintas kriterijų, pagal kuriuos vertinami galimi pinigų plovimo požymiai, sąrašas

2017 m. balandžio 10 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius priėmė įsakymą Nr. V-76, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Kriterijų, pagal kuriuos vertinama, ar pelno nesiekiančios įstaigos ar organizacijos veikloje yra galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymių, sąrašas, patvirtintas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-46 (toliau – Kriterijų sąrašas). Naujasis Kriterijų sąrašas taikomas nuo š. m. balandžio 20 d.

Naujajame Kriterijų sąraše kriterijai skirstomi į tokias grupes:

  1. Kriterijai, susiję su piniginėmis operacijomis ir sandoriais;
  2. Kriterijai, susiję su piniginių operacijų ar sandorių geografiniu aspektu;
  3. Kriterijai, susiję su pelno nesiekiančios įstaigos ar organizacijos valdymu.

Kiekvienoje grupėje vardijami kriterijai, galintys lemti didesnę pinigų plovimo ar teroristų finansavimo riziką.