Atnaujintas Pelno mokesčio įstatymo komentaras, aktualus nuo 2017 m.

VMI raštu Nr. RM-14143 informavo apie parengtus dar kelių Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) straipsnių nuostatų komentarus: 47 str. ,,Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas“ 2, 4, 5, 6 d. ir 51 str. „Metinės pelno mokesčio deklaracijos, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas“ 3 d., aktualius nuo 2017 m. Plačiau apie atnaujintus apibendrintus paaiškinimus skaitykite žemiau esančioje lentelėje:

down2