Atnaujintas statybos darbais laikomų / nelaikomų paslaugų sąrašas

VMI raštu Nr. RM-844 informavo, kad vėl patikslintas kartu su 2015-11-16 VMI prie FM raštu Nr. RM-24660 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d., sąrašo IV sąrašo 76 punktas, kadangi nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų naftos produktų rezervuarų apsaugos nuo persipildymo sistemos sumontavimo darbai laikomi statybos darbais (anksčiau jie buvo priskirti prie paslaugų rūšių, kurios nelaikytinos statybos darbais, tenkinančiais atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymui keliamus kriterijus).

Šiame sąraše nuosekliai išvardytos paslaugos, darbai, kurios priskiriamos statybos darbams, kuriems taikomas atvirkštinis PVM mechanizmas (dabar jau 68 rūšys), ir 69 paslaugų, kurios nelaikytinos statybos darbais, tenkinančiais atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymui keliamus kriterijus, rūšys (viena sumažėjo); iš viso – 136 rūšys. Sąrašas sudarytas pagal Aplinkos ministerijos individualius atsakymus mokesčių mokėtojams. Atnaujintą sąrašą rasite čia.

Primintina, kad nuo 2015-07-01 atvirkštinis PVM statybos darbams taikomas, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

  • buvo suteiktos paslaugos (įskaitant pastatyto naujo pastato ar statinio perdavimą užsakovui), o ne patiektos prekės (išskyrus tam tikrus atvejus);
  • suteiktos paslaugos laikomos statybos darbais pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d.;
  • paslaugų pirkėjas yra ir PVM mokėtojas, ir apmokestinamasis asmuo, t. y. atvirkštinis PVM taikomas, kai atitinkamų statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą, ir PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę ir neekonominę veiklą.

Prie statybos darbų, kuriems taikomas atvirkštinis PVM, priskirtini tokie kilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimai, kai parduodami daiktai yra instaliuojami (montuojami) statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi, jeigu tokios prekės yra tiekiamos pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais instaliavimo (montavimo) ir (arba) kitais statybos darbais, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 d.

Plačiau COUNT LINE seminare