Atostogų suteikimas

Darbuotojams kasmet suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (kai dirbama 5 dienas per savaitę) arba 24 darbo dienų (kai dirbama 6 dienas per savaitę) atostogos. Šalys galis susitarti (darbo ar kolektyvinėje sutartyje) ir dėl ilgesnių kasmetinių atostogų.

Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 12 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę).

Vidutinis darbo užmokestis už atostogų laiką (atostoginiai) turi būti išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų. Tačiau tam darbuotojas per pirmas 3 darbo dienas po kasmetinių atostogų turi pateikti prašymą.

Pažymėtina, kad Darbo kodeksas nenumato jokių aplinkybių, kuriomis remdamasis darbdavys galėtų atšaukti ar panaikinti įsakymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Tačiau, iškilus būtinumui, darbdavys turėtų tartis su atostogaujančiu darbuotoju dėl galimybės jį atšaukti iš atostogų, kadangi tai įmanoma tik pačiam darbuotojui sutinkant (turint jo raštišką sutikimą).