Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašo pakeitimas

Atsižvelgdama į Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) įsigaliojimą nuo 2016 m. balandžio 1 d., Vyriausybė 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 15 pakeitė ankstesniu 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 patvirtintą Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašą. Pagal pakeistąsias aprašo nuostatas mokesčių administratorius nuo 2016 m. balandžio 1 d. turės teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad pasibaigus einamajam mokestiniam laikotarpiui jo mokestinis laikotarpis bus kalendorinis mėnuo, jeigu individualios įmonės savininkas, asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, buvo bausti administracine nuobauda pagal ANK už kurį nors iš šių administracinių nusižengimų:

– Turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimą; turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotą pateikimą mokesčių administratoriui ar nepateikimą; neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas; ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimą; ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimą ar nepateikimą; neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus; deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimą mokesčių administratoriui po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti; duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymą į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (atnaujinta).

– Prekių pardavimą be dokumentų ir dokumentų suklastojimą (nekeista).

– Apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą (nekeista).

– Neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla (nekeista).

– Tyčinį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą (nauja).

– Nelegalų darbą (nauja).

Iki 2016 m. kovo 31 d. galios nuostata, nukreipianti į iki tol galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Plačiau apie tai galite rasti VMI raštu Nr. RM-1244 pateiktame paaiškinime.