Pakeistas Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašas

Pakeista panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarka