Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimai

Naujos Akcizais apmokestinamų prekių apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklės

PVM ir akcizų grąžinimas Lietuvoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms

Nauja Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir neapdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo redakcija

Pakeistos Akcizų deklaracijų F0630 ir F630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Papildytas Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius

Papildytas Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas

Dėl informavimo apie akcizais apmokestinamas prekes pareigos panaikinimo