Įmonė įsigijo investicinį auksą. Kurioje balanso eilutėje turime jį parodyti?

Lietuvos įmonė 2017 m. pirko programinę įrangą iš Norvegijos įmonės. Sąskaita buvo išrašyta NOK ir perskaičiuota į EUR sąskaitos išrašymo dienos valiutos kursu. Tokiu valiutos kursu programinė įranga buvo užpajamuota pirkėjo apskaitoje. 2020-12-19 minėta programinė įranga grąžinta pardavėjui. Grąžinimo dokumentą išrašė pardavėjas 2020-12-19 (Norvegijos įmonė), nurodydamas pirkimo datos valiutos kursą (2017 m). Ar Lietuvos įmonės apskaitoje grąžinimą turime fiksuoti tos datos valiutos kursu, kada programinė įranga grąžinta 2020-12-19? Jei taip, valiutos kursų svyravimas pripažįstamas apmokestinamomis pajamomis ar nuostoliu?

Dėl Fizinių asmenų įregistravimo/išregistravimo į/iš Mokesčių mokėtojų registrą

Individualios imonės, kad gauti subsidiją mikroįmonėms privalo nusiųsti balansą VĮ Registru centras už 2019 metus. Ar Vyriausybė planuoja daryti pakeitimus tvarkoje?

Patvirtinta 2020 m. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Pakeisti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir metodika

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 19 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas