Bendrovėje pirmą kartą bus atliekamas finansinių ataskaitų auditas. Ar finansines ataskaitas akcininkų susirinkime galima patvirtinti tik gavus galutinę auditoriaus išvadą?

Jeigu įmonės rengiamas sąskaitų planas neatitinka Buhalterinės apskaitos duomenų teikimo standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) reikalavimų, ar reikia keisti įmonės sąskaitų planą?

Daugiabučio namo savininkų bendrija nevykdo veiklos, bet nėra likviduota. Ar reikia VĮ Registrų centrui teikti metines ataskaitas (už 2017 ir 2018 m.)?

Ar, juridiniam asmeniui (kreditoriui) nurašant kito juridinio asmens (skolininko) beviltišką skolą ir atstatant PVM, būtina išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir ją deklaruoti išmaniosios mokesčių administravimo sistemoje (i.MAS)?

Baldų salonas prekiauja baldais savo patalpose už grynuosius pinigus. Ar nereikia įsigyti kasos aparato?

Ar UAB direktorius gali dirbti 0,25 etato? Jis dirba kitoje įmonėje visu etatu. Ar gali UAB dirbti be buhalterio, jeigu per metus būna 1 sąskaita (5 000 Eur)?

Ar yra privaloma pildyti kelionės lapus? Ar jie (reikalingi) būtini? Ar galima kurą nurašyti be kelionės lapų?