Apskaitos registrų, susijusių su ES vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui reguliavimas

Pakeistas finansų ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1K-182 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Dėl Fizinių asmenų įregistravimo/išregistravimo į/iš Mokesčių mokėtojų registrą

Patvirtinta 2020 m. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema

Pakeisti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir metodika

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

Papildytas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Pakeistas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių panaikinimo